Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Bài thơ viết
TRONG MƠ

Chỉ một lần gặp gỡ
Mà như là của nhau
Rồi xa nhau như thể
Chưa bao giờ được xa
Em về nơi em đến
Nhớ thương Xóm núi nghèo
Để bây giờ anh chỉ
Thấy nắng chiều mênh mang
........................
Giật mình chợt tỉnh giấc
Đã một mùa xuân sang

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Mùa Đông